Progarm och förfrågan

Workshop och konsert - med kvinnliga tonsättare i fokus.

Ett program som riktar sig till musikhögskolor, folkhögskolor, gymnasieskolor och övriga musikstuderande

Programmet har genomförts hösten 2012 vid Kulturamas operalinje, Stockholm, Musikhögskolan Ingesund, Arvika, Södra Latins musikgymnasium (linjen för klassisk sång), Stockholm och Skeppsholms folkhögskola (musiklinjen), Stockholm.

Förslag till upplägg:

Vi arbetar med eleverna under en dag med en repertoar som de fått möjlighet att bekanta sig med och studera in i förväg. Vi berättar om några tonsättarinnor och ger en inblick i deras liv och vardag. Dagen avslutas med en gemensam konsert. Om så önskas kan konserten genomföras en annan dag/kväll.

Vi är naturligtvis öppna för olika alternativ och "skräddarsyr" gärna i samråd med lärare efter era specialla behov och önskemål.

Christina Falk, sopran                                                                                                                      Solveig Wikman, piano                christina.falk@comhem.se                                                                                                               solveig.wikman@swipnet.se                Tel. 0760- 275252                                                                                                                              Tel. 08-7780686

Samarbete.

Christina Falk, sopran och Solveig Wikman, piano har samarbetet under många år. De ingår också i Ensamble Embla (sopran, fiol, cello och piano) som framträtt runt om i Sverige och även gjort en framgångsrik turné i Polen med kvinnliga tonsättare på programmet.

Christina och Solveig har en bred repertoar av romanser, operaarior, musikaler m.m. Som gemensam nämnare finns intresset att sprida musik av kvinnliga tonsättare, en angelägen uppgift som hamnat i skymundan.

Båda är också engarerade i föreningen - Evterpe - Kvinnor i musik - som arbetar för ett mer jämställt musikliv mellan kvinnor och män. Här har de ingått i en arbetsgrupp som sammanställt ett nothäfte - Gömda Skatter - med okända kvinnliga sångkomponister från 1600-tal till nutid. Hösten 2012 genomförde Christina och Solveig flera mycket uppskattade workshops och konserter på olika musikinstitutioner för att sprida kännedom om häftet och kvinnliga kompositörers musik.

Program för Workshops och repertoar finns här!

Individuella program.

Cecilia Hages Program:

Tidig musik.
Cecilia Hage är verksam i Trio Frottola, en ensemble med tidig musik som specialitet och en repertoar som sträcker sig från medeltid till tidig barock. Trion består av Torbjörn Söderquist på luta, Cecilia Hage på sång och Markus Eriksson på viola da gamba.
I konserten "I medeltida fotspår" tar Trio Frottola avstamp i Arns tid med musik från den Gregorianska sångskatten och musik av Hildegard von Bingen. Vi vandrar fram till 1500-talets frottolas med musik av Tromboncino i sällskap med några av seklernas främsta kompositörer. Konserten ges i tidstypiska kläder.
Läs mer på http://triofrottola.ceciliahage.com

 

Eva Svärd Mannerstedts Program:

"Inspired Women", med Eva Svärd Mannerstedt och Anette Muller-Roos.                                                                               Innehåller kompositioner av bl.a. Alma Schindler-Mahler, Amy Woodforde-Finden, Clara Schumann.

"Genom eld och vatten - Musik och Dans", ett program av Eva Svärd Mannerstedt och dansaren, Annika Listen.  Program med kvinnliga kompositörer och texter av kvinnor sammanvävt med dans tre och sång.

Mer om Eva Svärd Mannerstedt på Evas hemsida: http://www.svardmannerstedt.se/43303522

 

Solveig Wikmans Program:

Kvinnor kan komponera!                                                                                                                                                                       Musikalisk salong med kvinnliga tonsättare från tre århundraden.

Hur kommer det sig, att så få kvinnor har blivit kända i musikhistorien? Bara en liten minoritet finns omnämnda i lesikon och då oftast tillsammans med män:                                                                                                                                                              hustru till...... syster till...... dotter till..... mor till...... älskarinna till......                                                                    Men kvinnor kan faktiskt komponera! Det har de gjort i alla tider och i alla sociala samhällsskikt, även mot sina fäders, bröders och äkta mäns vilja.

Pianisten Solveig Wikman ägnar stort intresse åt kvinnor i musikhistorien både som pianist och skribent. Hon har gjort en tearterkonsert om Clara Schumann och en radioserie om Fanny Mendelssohn-Hensel.

I det här programmet berättar hon om de kvinnliga tonsättarnas situation och spelar pianomusik av bl.a.                   Maria Theresia von Paradis, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Cécile Chaminade och Elfrida Andrée.

Kvinnligt och manligt vid pianot under tre århundraden

Musik av bl.a. Joseph Hayden, Fanny och Felix Mendelssohn, Clara och Robert Schumann, Valborg och Tor Aulin, Agathe Backer Gröndahl, Edvard Grieg.

Vid pianot: Solveig Wikman.

Förfrågan om Solveig Wikmans program: Sänd en email till - solveig.wikman@swipnet.se - eller ring 08-7780686.

Förfrågan.

Förfrågan görs enklast genom att sända en email till Evterpe på info@suanne.se eller andra emailadresser du finner här ovan.

Priser för programmen får överenskommas vid ev. beställning då de är beroende av programmens art, plats för programmen, resekostnader, kostnader för ev. övernattningar, sociala avgifter och ev. andra kostnader.

Välkommen med din förfrågan!

Tillbehör - utrustning för visning.

Program med pianospel kräver givetvis tillgång till flygel eller piano. Övriga instrument, som artisten äger, tar denne givetvis med sig.

Även annan eventuell utrustning för framträdandet är artistens(ernas) ansvar.