Nyhetsbrev maj 2014

Aliec Tegner m f


HEMSIDAN

KONSERTER

BILDSPEL

MUSIKCAFÈ

BUTIK

PÅ GÅNG

BLOGG

PROGRAMÄrade medlemmar
Ett stort tack till er som har betalat årsavgiften. Vi har nu blivit fler men har fortfrande en bit till 100 medlemmar.

Vad sker?
Vi vill satsa på konserter med sång och musik.
Vi skall undersöka vilka bidrag som finns att söka, speciellt för speciella projekt.
Vi skall undersöka om vi kan samarbeta med Utställningar och Museer.

Måndag den 12 maj 2014 , kl. 18.00 – 20.30 ordnar Per Ganneviksstiftelsen för kulturella ändamål, en utdelning på Södra Teatern i Stockholm. Beslöts att Christina Falk besöker detta event för studie och eventuellt skapa kontakter.

Hemma hos - serien
Styrelsen kommer att kontakta er som har anmält intresse att ha konsert i ert hem, dvs. Inga lewenhaupt, Solveig Wikman och Viveca Servatius, inklusive Christina Falk. Tidsschema för dessa event skall fastställas.

Tidningen
Den tidning, som Evterpe givit ut tidigare, kommer vi för närvarande inte att ge ut pga för mycket arbete och kostnader. Däremot kommer vi att hålla igång den nya hemsidan, förbättra den och informera med "Nyhetsbrev" och vanliga email-utskick.

Protokoll
Önskar du kopior av protokoll kan vi givetvis sända dessa. Meddela info@evterpe.se.

Idéer
Du är hjärtligt välkommen att besöka styrelsemötena och vi välkomnar idéer för att utveckla Evterpe. Välkomna!

Hemsidan
www.evterpe.se
För kontakt med Evterpe, vänligen mejla info@suzanne.se

                                                                Svante - för styrelsen för Evterpe