Musikcafé

 

 

SERIEN "HEMMA HOS ..."

VÄLKOMMEN TILL BORDS !  

Evterpe startade förra året en aktivitet som går under benämningen "Hemma hos ...". Detta innebär att någon upplåter sitt hem för en konsert, är värdinna, medan Evterpemedlemmar står för konserten och styrelsen ordnar och sätter fram enkel mat eller litet smörgåsbord, tilltugg, så att värdinnan blir befriad från det praktiska stöket.

Den första "Hemma hos ..."- träffen skedde hos lutenisten Suzanne Persson. Träffen var välbesökt och gästerna fick lyssna på sopranen Christina Falks sköna sång och Suzannes välklingande accompangemang på luta och theorb. Suzanne framförde också solonummer. Framdukat var ett enkelt smörgåsbord med tillhörande drycker.

Responsen efter konserten var stor varför Evterpe nu fortsätter på samma linje. Evterpe behöver därför intresserade medlemmar som vill upplåta sitt hem för en konsert eller kanske flera konserter.

Evterpe vill på detta sätt medverka till bättre musikklimat för kvinnor."Hemma hos..." kan ha stor betydelse för det sociala umgänget och kan vara en viktig del för kontakterna mellan tonsättare, musiker, pedagoger, forskare, journalister och lyssnare och kan, som sagt, bidraga till ett attraktivt musikklimat. Många icke aktivt muciserande besökare har här möjlighet att få lyssna på musik av mycket hög klass och uppehålla eller knyta nya kontakter med musiker och likasinnade i "kulturlandet".

Här har vi möjlighet att stödja kvinnor som känner sig missgynnade inom de musikområden som traditionellt sett inte betraktas som kvinnliga.

Vi arrangerar givetvis konserter av större dimension inom alla musikgenrer samt seminarier, föreläsningar, workshops och temadagar i hela landet.

För mera information om våra aktiviteter rekommenderas att följa oss på våra nyhetsbrev eller kontakta Evterpe direkt genom info@evterpe.se.