Butik ny

”Gömda skatter - sånger av kvinnor från fem sekler, utgiven av föreningen Evterpe,

är ett notarbete, där kvinnliga tonsättare från barock till nutid, från olika länder och stilar, finns representerade. Den stora merparten av musiken i häftet går inte att införskaffa i Sverige idag och flera stycken har aldrig varit utgivna någonsin. Mer välkända tonsättare som Clara Schumann, Alma Mahle, Karin Rehnqvist med flera  representeras inte i häftet då de redan nått en relativt känd position och då deras musik finns utgiven i stor utsträckning."  

Detta är ett utdrag ur texten i förordet till "Gömda skatter" skrivet av Cecilia Hage, ordförande för Evterpe - kvinnor i musik vid tiden för utgivningen, Stockholm 2010.

Noterna med tillhörande CD-skiva finns att köpa. Vänligen kontakta  butik@evterpe.se

Dag Lundin - utgiven av Solveig Wikman

Första delen av min CD omfattar Sonatina Primavera som karaktäriseras av "ett nordisk ljust tonspråk", "en mollstämd elegisk nocturne" och "en virtuos toccata".   Andra delen , Islandsvariationer, fångar atmosfären i det karga och ödsliga isländska landskapet och islänningarnas forntida sånger. Tredje delen, From my travelbag, består av 24 korta stycken, som bygger på folkmelodier som Dag Lundin samlat under sina resor i olika europeiska länder.Fjärde delen, Glengarrys Balladvariationer, är daterad 1995, och är hämtade från en skotsk ballad.

Dag Lundin CD:n kan beställas hos Solveig Wikman själv: solveig.wikman@swipnet.se

 

Knut Håkanson - utgiven av Solveig Wikman

Min CD, "En gång i bredd med mig", med musik av Knut Håkanson, kom ut 2011. Här presenterar jag tillsamman med barytonsångaren, Gabriel Suovanen, Knut Håkansons musik som kom till, huvudsakligen, i början av 1900talet, och han inspirerades mycket av den svenska folkmusiken.

Solveig Wikmans CD kan beställas hos Solveig Wikman själv solveig.wikman@swipnet.se

Ensemble la Monica - baroquemusik från ca 1550 - 1750.

Musiker: Christina Sönstevold   traverso flute, Knut Sönstevold   baroque bassoon, Suzanne Persson  theorbo, baroque guitar

Suzzane Perssons CD kan beställas genom direktkontakt med Suzanne på info@suzanne.se

Fanny Hensel - utgiven av Solveig Wikman

Fanny Hensel, ( 1805 - 1847), var syster till Felix Mendelssohn, han med violinkonserten, och var minst lika begåvad som brodern, men som kvinna fick hon inte samma möjlighet att förverkliga sig, varken som pianist eller tonsättare.

Solveig Wikman framför på denna CD 16 av hennes fina verk. Rekommenderas varmt!

Solveig Wikmans CD kan beställas hos Solveig Wikman själv solveig.wikman@swipnet.se