På dessa länkar kan du läsa Evterpes sidor!

HEMSIDAN    KONSERTER    BILDSPEL    MUSIKCAFÈ    BUTIK    PÅ GÅNG    BLOGG    PROGRAM

Hej, Evterpe-medlem, och övriga!

Evterpes Nyhetsbrev februari 2016

JA - EVTERPE SEGLAR PÅ ....

Nu blir det årsmöte igen hos Christina!

Plats och tid:

Christina Falk, Skytteholmsvägen 7C, 17144 Solna. Tel. 076 027 52 52

Söndagen, Palmsöndagen, den 20 mars, 2016, kl. 18.00

Du är hjärtligt välkommen!

Har du lust att delta i konserter, hemma hos-program och liknande är du välkommen med dina förslag och ditt kunnande.

Kontakta Christina på christina.falk@comhem.se

eller Suzanne Persson på info@suzanne.se

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2016 till Evterpe. Årsavgiften är som förr, 150:-, och kan sättas in på PlusGiro 446 24 77 – 3

Nu ser vi fram mot ett mycket aktivt och givande år 2016.

Evterpes hemsida visas på Evterpe.se!

VÄLKOMMEN!

Vasamodell