Blogg

2013-03-12

Klingande akademi - Kvinnans erkännande som kompositör.

Kungl. Musikaliska akademi genomförde ett spännande samtal med och om musik av kvinnliga tonsättare.

Närvande och i panelen för diskussioner under kvällen var följande tonsättare:

Carin Bartosch Edström, Henrik Strindberg, Emmy Lindström samt professor och musikforskare Gunnar Ternhag.

Kvällen inleddes med att flöjtisten Christoffer Lehmann framförde en komposition av Emmy Lindström varefter Emmy

berättade om bakgrunden till hennes komponerande. Eftersom Emmy arbetat mycket med teatrar, med beställningar

från teatrar, tycker hon om att blanda tal och musik vilket också ingick i flöjtstycket.

 

Martin Sturfält, piano, framförde sedan två Konsert-Etyder av Laura Netzel (1839-1927).

Laura Constance Netzel (f. Pistolekors), född i Rantasalmi, Finland, 1 mars 1839, död i Stockholm 10 februari 1927.

Begreppet Etyd (skiss, studium) användes också av bl. a. Franz Liszt. Martin menade att första stycket ej är lätt att spela.

Det är "tekniskt snårigt". Karaktäristiskt för stycket är att höger hand genomför de snabba löpningarna medan vänster hand

mer markerar melodin i stycket. Martin spelade dock stycket mycket skickligt.

Andra Konsert-Etyden var mer melodiskt och harmoniskt. Noterna hade Martin fått tag på genom Musikaliska akademin.

 

Avslutningsvis presenterade mezzosopranen Tove Dahlberg en komposition av Carin Bartosch Edström.

Under diskussionerna kom man in på ämnen som violinen: "Har det blivit ett kvinligt instrument" Det är många flickor,

kvinnor, som spelar violin t.ex. Vidare, generellt för låga löner, kulturskolan, kvalitet etc.

Nästa "Klingande akademi" blir på Sigtuna-gatan. Håll ögonen på kommande annonser i pressen.

 

2013-03-08

Meddelat av Ingrid Åkesson, Svenskt visarkiv

I samband med internationella kvinnodagen publiceras en inventering av kvinnliga tonsättares verk på

Musik- och teaterbibliotekets webbplats.

Tusentals verk av kvinnliga tonsättare finns tillgängliga.

 

En inventering av kvinnliga tonsättares verk i Musik- och teaterbibliotekets raritetssamlingar har ingått i

Kungl. Musikaliska akademiens stora projekt Levande musikarv. Förteckningen över noterna till de över 1 000 verk

som har hittats finns på bibliotekets webbplats

Se vidare:

http://statensmusikverk.se/musikochteaterbloggen/

 

2013-03-08

Workshop, föreläsningar och konserter för musikstuderande.

Föreningen Evterpe - Kvinnor i Musik - har under hösten 2012 genomfört en mängd arbeten på skolor under temat

"Kvinnliga tonsättare". Arbetet har delvis varit sponsrat av Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

 

Syftet med arbetet:

Att erbjuda musikstuderande workshops, föreläsningar och konserter på temat ”Kvinnliga tonsättare”. Syftet har varit att öka kunskapen om kvinnliga tonsättare, bidra till ett mer varierat konsertutbud samt verka för en mer jämställd musikundervisning.

 

Projektets genomförande:

Christina Falk (sångerska och ny ordförande i Evterpe) och Solveig Wikman (pianist och medlem i föreningen) startade sitt arbete i maj 2012 genom att ta kontakt med olika musikhögskolor, musikgymnasier och folkhögskolor. Lämplig repertoar för ändamålet togs fram via Internet och besök på Statens Musik-och Teaterbibliotek. Förberedelser har pågått under hela hösten för att till slut leda fram till besök på fyra skolor: Kulturamas operalinje, Stockholm, Musikhögskolan Ingesund, Arvika, Södra Latins musikgymnasium (linjen för klassisk sång), Stockholm och Skeppsholmens folkhögskola (musiklinjen), Stockholm.

 

Till vår stora glädje visade lärare och elever ett stort intresse över att få lära sig om kvinnliga tonsättare, deras liv och villkor samt att få tillgång till en helt ny repertoar.

Alla skolorna hade en önskan om att vi ska komma tillbaka!

Projektet har således varit mycket framgångsrikt och målen har uppnåtts.

 

Förberedelser

Förutom den reella arbetstiden på skolorna (föreläsningar, workshops, konserter) har

Ca 100 arbetstimmar x 2 personer lagts ner på

  1. Repertoarforskning, framtagning och distribution av noter, kopiering, sammanställning av elev- och lärarmaterial (t.ex. listor på kvinnliga tonsättare som delades ut till lärare och elever)
  2. Repetitioner och repertoargenomgång
  3. Möten, telefon- och mailkontakter med lärare
  4. Resor inom Stockholm (tunnelbana. pendeltåg, bil)
  5. Egen instudering av repertoaren

Arbete på skolorna

  1. Kulturamas operalinje, Stockholm, 2012.10.09 - 2012.10.11
  1. Musikhögskolan Ingesund, Arvika, 2012.11.11 - 2012.11.14
  1. Södra Latins musikgymnasium, Stockholm, 2012.11.21
  1. Skeppsholmens folkhögskola (musiklinjen), Stockholm, 2012.11.2

I serien "Musik i sommarkväll" framfördes under 2013, följande konserter:

2013-08-04

"Musikalisk frestelse", framförs i  S:t Lukas Kyrka, Svarvaregränd 1, Kallhäll (Järfälla)                                                                              den 4 augusti, 2013, kl.18.00

Medverkande:

Christina Falk, sång, Erland Malmgren, cello,  Britt-Marie Gunnarsson, piano                                                                                                        Musik av Schubert, Mozart, Ravel, Chaminade, Previn m fl                                                                                                                              

2013-08-14

"Musik i sommarkväll" framförs på Gamla Huvudsta Slott,  Huvudsta strand, den 14 augusti, 2013, kl. 19.00                                  

av Christina Falk, sång och Solveig Wikman, piano.

Program för denna konsert finner du här.

Övrigt under 2013

Solveig Wikman har under våren, under temat "Levande Musikarv", gått igenom pianomusik av Tor och Valborg Aulin. Den intresserade kan "googla" på "Levande Musikarv" och klicka på tonsättare i bokstavsordning (även manliga förstås). Solveig kommer att fortsätta med flera uppdrag inom detta område som Musikaliska Akademin håller i.

För mera information om våra aktiviteter rekommenderas att följa oss på våra nyhetsbrev eller kontakta Evterpe direkt genom info@evterpe.se.