Gjendine Slalien

 

 

 

 

”Gjendine Slålien"

”Jag var på Skogadalsböen den sommaren jag träffade Grieg första gången. Jag var inte mer än tjugo år och gick och sjöng en vaggvisa för mitt systerbarn. Då fick jag se tre karlar komma hoande ner från fjället. Det var Griegen och så han, Frants Beyer och han Julius Röntgen. Jag blev så överrumplad att jag sprang in till min syster och frågade vad detta var för ena.
Jo, hon berättade det, och så blev vi riktigt goda vänner till sist. Året var 1891.

Så berättar Gjendine Slålien om hennes första möte med Edvard Grieg.

Vem var då Gjendine Slålien?

Jo - hon var en helt vanlig jänta, eller rättare en ovanlig jänta, som kunde väldigt många sånger efter sin mor och andra personer. Gjendine bodde i Jotunheimområdet i Norge och hennes uppgift i ungdomen var att sköta djuren på olika fäbodar i området. Edvard Grieg besökte henne hela tio somrar för att höra hennes sång och nedteckna hennes visor på noter. Detta blev en del av Griegs underlag för hans kompositioner.

Bakgrunden till denna konsert
Jag, Svante Höge, har besökt en av Gjedine Slåliens fäbodar, Gjendebu, och med det bildmaterial jag samlat på mig har jag sammanställt ett bildspel.

Tillsammans med en sångerska och en pianist från Evterpe, och jag själv på hardingfela, framför vi denna berättelse om Gjendine Slålien.

Programmet är relativt nytt och vi söker en förening eller organisation som är intresserad av detta program.

För Ditt upplägg för framförande, kontakta mig på   svante.hoge@telia.com              eller 076-2186747 eller 08-59255108.      Tidsåtgång: Ca 60 minuter.     Välkommen!

Bilden ovan visar stenhuset där Gjendine föddes och även bodde under somrarna.

 
Gjendine Slålien
Fönster på Gendebu
Interriör i Gendebu
Gjertsvassbreen - kanske?
Sjön Gende