Om Evterpe

 

 

 

 

Om Evterpe

Vi är en ideell förening vars mål är jämställdhet inom det svenska musiklivet.

Vi vill verka för att skapa ett mer attraktivt musikklimat för tonsättare, musiker, pedagoger, forskare, journalister och lyssnare.

Vi vill särskilt stödja kvinnor som arbetar inom musikområden som traditionellt sett inte betraktas som kvinnliga.

Vi arrangerar konserter inom alla musikgenrer samt seminarier, föreläsningar, workshops och temadagar i Stockholm med omnejd.

Vi vill fungera som ett nätverk och forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte för kvinnor i musiklivet.

För kontakt med Evterpe och mer information, vänligen kontakta Evterpe på info@evterpe.se

Styrelse.

Ordförande: Christina Falk, christina.falk@comhem.se

Kassör: Suzanne Persson, info@suzanne.se

Styrelseledamot: Kristine Nowlain, k.nowlain@gmail.com

Styrelseledamot: Svante Höge, svante.hoge@telia.com

Styrelseledamot: Torsten Karlsson, karlssontorsten@yahoo.se